top of page
about.jpg

เกี่ยวกับเกม

Safety Ranger Game

ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 ต่อมาได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กในปี พ.ศ. 2539 มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนส่งเสริมสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ ให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็กผู้ถูกละเมิดสิทธิ เช่น ถูกกระทำความรุนแรง ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบและถูกแสวงประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ  โดยประสานความร่วมมือกับสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ดำเนินงานด้านการป้องกันโดยการส่งเสริมพัฒนาให้เด็กมีทักษะในการป้องกันตนเอง พัฒนาศักยภาพให้บุคคลที่อยู่แวดล้อมเด็ก ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ส่งเสริมพัฒนาและปกป้องคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัย  ส่งเสริมให้คนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสังคมเอื้ออาทรสำหรับเด็ก รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรและอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชนและอาสาสมัคร ให้มีความรู้และทักษะในการปกป้องคุ้มครองเด็ก

ในวาระที่มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กดำเนินงานครบรอบ 40 ปี ในปี พ.ศ.2564  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดทำสื่อการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัย ในลักษณะบอร์ดเกม ชื่อเกม “Safety Ranger” หรือ “เกมรวมพลังเด็กพิทักษ์ความปลอดภัย” ซึ่งเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องภัยอันตรายต่าง ๆ ผ่านการเล่นเกมที่มีความสนุกสนาน มีความหลากหลาย มีความเหมาะสมสำหรับเด็กในทุกพื้นที่และเข้าถึงกลุ่มเด็กได้มากขึ้น

pattren 2_edited_edited.jpg

เกมรวมพลังเด็ก

พิทักษ์ความปลอดภัย

ถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้เด็กอายุ 9-12 ปี สามารถเรียนรู้สถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยและพฤติกรรมของบุคคลน่าสงสัยที่อันตรายผ่านตัวละคร ปีศาจความไม่ปลอดภัยต่างๆ หรือเรียกว่ามอนสเตอร์ โดยเด็ก ๆ จะรับบทบาทเป็น Safety Ranger หรือ ฮีโร่ผู้พิทักษ์ความปลอดภัยที่สามารถใช้พลังของตนเอง ทั้งความรู้ ไหวพริบและความกล้า พร้อมการช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้าง เพื่อช่วยกันปราบปีศาจความไม่ปลอดภัยเหล่านี้ เกมถูกออกแบบอย่างสร้างสรรค์ให้มีวิธีการเล่นที่กระตุ้นให้เด็กใช้ความคิด วางแผน ความท้าทายและสนุกสนาน โดยไม่เน้นการแข่งขัน แต่สนับสนุนให้เกิดความสามัคคีในการร่วมมือกัน อีกทั้งเกมกระตุ้นให้เด็กแสดงความคิดเห็น รวมถึงให้ฝึกทักษะในการปฏิเสธและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ผ่านงานออกแบบตัวการ์ตูนและการเลือกสีสันที่เหมาะสมทางจิตวิทยา เพื่อดึงดูดและสร้างความสนใจในการเรียนรู้ผ่านการเล่นเกมของเด็ก สามารถเล่นครั้งละ 2-4 คนได้ผ่านกล่องเกมที่จัดทำขึ้นและเล่นทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของเกม

cover card.jpg
Play Online

ภาพรวมของเกม

Safety Ranger หรือ เกมรวมพลังเด็กพิทักษ์ความปลอดภัย เป็นเกมที่ผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็น ฮีโร่ตัวน้อยที่จะต้อง ร่วมมือ ร่วมใจ รวมพลังกัน ปราบเจ้า “ปีศาจความไม่ปลอดภัย” ตัวฉกาจ ที่ปรากฎกายออกมาในสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยต่างๆ แม้แต่ในชีวิตประจำวัน เด็กๆตระหนักได้ถึงภัยคุกคามนี้ หากไม่รวมพลังกันหยุดยั้งไว้ เพิกเฉย ไม่ดีแน่ เจ้าปีศาจร้ายอาจครอบครองเมือง นำพาประเทศชาติเข้าสู่กลียุค 

ปีศาจความไม่ปลอดภัยสร้างจากเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นจริง เป็นเรื่องน่าเศร้าที่เหตุการณ์เหล่านี้เคยเกิดขึ้นจริงๆแล้วกับเด็ก ๆ อายุ 9 – 12 ปี เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเอง หรือแม้กับคนใกล้ตัว คุณอาจจะตกใจขึ้นไปอีก เมื่อได้รู้ความจริงที่ความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นกับเด็กๆเหล่านี้ ผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่มักจะเป็นคนใกล้ตัว คนใกล้ชิด คนที่น่าจะไว้วางใจได้

ดังนั้น หากพวกเราเพิกเฉย ไม่ทำอะไร ไม่รวมพลังกันไปกำจัด เจ้าปีศาจร้ายก็จะเติบโต เจ้าสิ่งนี้อาจเปลี่ยนให้คนที่คุณรัก คนใกล้ตัวคุณ กลายเป็นปีศาจร้ายเหล่านี้เข้าสิงก็เป็นได้ --- พลังความเงียบ พลังการเพิกเฉยไม่ทำอะไร พลังการมองข้ามละเลย พลังทำเป็นไม่เคยเกิดขึ้น พลังโลกสวย คิดว่าเรื่องนี้คงไม่เกิดขึ้นกับฉันหรือกับคนที่ฉันรักหรอก มันไม่เคยได้ผลกับเรื่องนี้ --- ถึงเวลาที่จะต้องรวมทีม 2 – 4 ผู้เล่น เพื่อทดสอบไหวพริบ และพลังเด็กในตัวคุณ เพื่อเผชิญหน้ากับปีศาจความไม่ปลอดภัยทั้ง 31 ตัวภายในเกมนี้ และกำจัดมันให้สิ้นซาก

เกมเหมาะสำหรับเยาวชนอายุ 9 – 12 ปีขึ้นไป เล่นได้ตั้งแต่ 2 – 4 ผู้เล่น ใช้เวลาในการเล่นประมาณ   45 – 60 นาที

เกมมีระบบการเล่นที่ง่าย ไม่ซับซ้อน “หยิบการ์ด ได้ทรัพยากร วางแผน ใช้ทรัพยากร (ต่อสู้กับปีศาจความไม่ปลอดภัย) รับคะแนนให้กับทีม” แต่สามารถสร้างความสนุกสนานให้กับผู้เล่นได้ ด้วยระบบการเล่นที่ผู้เล่นทุกคนต้องร่วมมือกัน และการกระทำทุกอย่างจะอยู่หลังฉากกั้นของตนเอง ผู้เล่นจะไม่สามารถบอกถึงสิ่งที่ตนเองมี หรือกำลังจะทำอย่างตรงไปตรงมาได้ ผู้เล่นในทีมของคุณจึงต้องวางแผนการของตนเองให้สอดคล้องไปกับการทำงานของทีม

หากคุณเล่นแล้วยังไม่สามารถสร้างคะแนนสูงสุด หรือ High Score ได้ ไม่เป็นไร เพราะชัยชนะของการต่อสู้เรื่องนี้ เรื่องความปลอดภัยของเด็กในชีวิตจริง สนามรบนี้มีอยู่ในชีวิตจริง และเราก็ไม่เคยบอกว่าการรับมือกับเรื่องนี้ในชีวิตจริงนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายดาย ไม่มีอุปสรรค ในทางกลับกัน มีความท้าทายมากมาย ที่จะส่งเสริมให้เด็กๆ ได้รู้ว่าตนเองมีพลังพิเศษอยู่กับตัวเอง ให้คนรอบๆ ข้างของเด็กๆ เป็นผู้ช่วยเหลือที่ยอดเยี่ยม และหยุดยั้งเรื่องความไม่ปลอดภัยต่อเด็กๆ ให้เป็นศูนย์

Untitled-1.png
Untitled-2.png

เรียนรู้วิธีการเล่นได้ที่...

กลุ่มเป้าหมายของเกม

เด็ก ๆ อายุ 9 – 12 ปี

เพื่อเรียนรู้ทดลองรับมือกับเรื่องเลวร้ายผ่านการเล่นที่สามารถลองผิดลองถูกได้โดยไม่ได้รับอันตรายจากการฝึกซ้อม (คำแนะนำเด็กๆ สามารถเล่นกันเองได้ หรือจะได้รับคำแนะนำ  จากผู้ใหญ่ ใช้เวลาคุณภาพร่วมกันผ่านการ พากันเล่นเกมนี้ ผจญภัยได้พร้อมกันก็ยิ่งดี ยอดเยี่ยมมากๆ เลย)

กลุ่มเจ้าหน้าที่
หน่วยงาน ผู้นำชุมชม

ด้วยกลไกของเกม พร้อมศักยภาพของท่าน และหน่วยงานของท่าน เราเชื่อว่าท่านจะเห็น ทางเลือกและเห็นโอกาสในการนำเกมไปใช้ ในฐานะเครื่องมือส่งเสริมความปลอดภัยสำหรับเด็ก ซึ่งเหตุการณ์และเนื้อหาภายในเกม เราเลือกสรรครอบคลุมเนื้อหาด้านความ ปลอดภัยจากการถูกล่อลวง ความปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิด ความปลอดภัยจากการถูกรังแก ความปลอดภัยจากการถูกทำร้ายร่างกาย และความปลอดภัยจากโลกออนไลน์

กลุ่มคุณครู ผู้ปกครอง

เพื่อเรียนรู้เรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นจริงๆ แล้ว ในโลกที่เราเติบโตขึ้นมา คิดว่ามันปลอดภัย เพียงพอสำหรับทุกชีวิต เมื่อเล่นเกมแล้ว คุณอาจพบความเป็นจริงอันโหดร้ายที่ซ่อนเร้น อยู่ในเงามืดของสังคม เห็นทางเลือกที่จะรับมือ ยับยั้ง หยุดยั้ง รับรู้ได้เร็วขึ้น และเมื่อต้องเผชิญ กับสถานการณ์ที่ท้าทายเหล่านี้

 

เมื่อเด็กๆ ต้องการความช่วยเหลือ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะเป็นผู้ช่วยเหลือ ที่ยอดเยี่ยมสำหรับพวกเขา

ผู้สนับสนุน
ผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลง

เราเชื่อว่าเราจะสามารถเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการสร้างกลุ่มสนับสนุน หรือผู้นำ ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านความปลอดภัยสำหรับเด็กให้แพร่หลาย และมีสมาชิกเครือข่าย คอยสอดส่องสายตาเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ให้พวกเขาเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เป็นบุคลากรของประเทศชาติของเราที่ยั่งยืน

about.jpg

จากใจทีมงาน

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เกม Safety Ranger

หรือ เกมรวมพลังเด็กพิทักษ์ความปลอดภัย จะเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณค่า

และสร้างคุณประโยชน์สำหรับ เด็ก ครูและเจ้าหน้าที่ในสถานดูแลเด็กทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

รวมถึงบุคลากรที่ทำงานด้านเด็กและสมาชิกทุกคนในครอบครัว เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และฝึกฝน

ทักษะชีวิตด้านความปลอดภัย นับเป็นอีกหนึ่งในความมุ่งมั่นตั้งใจในการร่วมสร้างสังคมเอื้ออาทร

สำหรับเด็ก อันเป็นปณิธานของทีมงานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กทุกคน

LOGO_ boardgame.jpg
LOGO_ boardgame.jpg
LOGO_ boardgame.jpg
LOGO_  2.jpg
LOGO_  2.jpg
bottom of page