top of page
how to play 1.jpg

วิธีการเล่น

Safety Ranger Game

pattren 2_edited_edited.jpg

เกมรวมพลังเด็ก

พิทักษ์ความปลอดภัย

เกมมีระบบการเล่นที่ง่าย ไม่ซับซ้อน “หยิบการ์ด ได้ทรัพยากร วางแผน ใช้ทรัพยากร (ต่อสู้กับปีศาจความไม่ปลอดภัย) รับคะแนนให้กับทีม” แต่สามารถสร้างความสนุกสนานให้กับผู้เล่นได้ ด้วยระบบการเล่นที่ผู้เล่นทุกคนต้องร่วมมือกัน และการกระทำทุกอย่างจะอยู่หลังฉากกั้นของตนเอง ผู้เล่นจะไม่สามารถบอกถึงสิ่งที่ตนเองมี หรือกำลังจะทำอย่างตรงไปตรงมาได้ ผู้เล่นในทีมของคุณจึงต้องวางแผนการของตนเองให้สอดคล้องไปกับการทำงานของทีม

หากคุณเล่นแล้วยังไม่สามารถสร้างคะแนนสูงสุด หรือ High Score ได้ ไม่เป็นไร เพราะชัยชนะของการต่อสู้เรื่องนี้ เรื่องความปลอดภัยของเด็กในชีวิตจริง สนามรบนี้มีอยู่ในชีวิตจริง และเราก็ไม่เคยบอกว่าการรับมือกับเรื่องนี้ในชีวิตจริงนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายดาย ไม่มีอุปสรรค ในทางกลับกัน มีความท้าทายมากมาย ที่จะส่งเสริมให้เด็กๆได้รู้ว่าตนเองมีพลังพิเศษอยู่กับตัวเอง ให้คนรอบๆ ข้างของเด็กๆ เป็นผู้ช่วยเหลือที่ยอดเยี่ยม และหยุดยั้งเรื่องความไม่ปลอดภัยต่อเด็กๆ ให้เป็นศูนย์

on web.jpg
  1. แยกการ์ดแต่ละกอง สลับแล้ววางตามภาพ

  2. แยกเหรียญทรัพยากรเป็น 3กอง วางไว้ใกล้ๆ พื้นที่การเล่นตามภาพ

  3. วางการ์ดระบุรอบการเล่น 5 ใบ เรียงตั้งแต่เลข 1 – 5 (ให้หงายหน้าที่ 1 ขึ้นก่อน)

  4. จัดชุดเริ่มต้นของผู้เล่น : ผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับมีดังนี้

การเตรียมพื้นที่
ในการเล่นเกม

 

4.1    การ์ดความสามารถของผู้เล่น 1 ใบ

4.2    ฉากกั้นผู้เล่น 1 ชิ้น (ที่มีสีตรงกันกับ การ์ดความสามารถของผู้เล่น )

4.3    ผู้เล่นในแต่ละสีจะมีทรัพยากรเริ่มต้นแตกต่างกัน ตามที่ระบุไว้ในการ์ดความสามารถของผู้เล่น

about.jpg

การกำหนดผู้เล่นคนแรก
หรือ First Player

ให้ผู้เล่นที่สามารถบอกเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินได้มากที่สุดเป็นผู้เล่นคนแรก (First Player) จากนั้น ผู้เล่นคนถัดไปที่จะเป็น First Player คือผู้เล่นที่อยู่ทางซ้ายมือ (หมุนไปตามเข็มนาฬิกา) ของผู้เล่นคนแรกคนก่อน

ผู้เล่นคนแรก (First Player) มีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจ เมื่อต้องตัดสินใจ ในรอบการเล่นนั้นๆ เช่น ตัดสินผลโหวตของทีม ตัดสินใจเลือกรางวัลให้กับทีม หรือการตอบคำถามที่ไม่มีใครตอบ ถือเป็นบทบาทของผู้เล่นคนแรกด้วย

เกมจะเล่น จำนวน 5 รอบ

​ซึ่งแต่ละรอบจะมีลำดับการเล่นดังนี้​

on web 3.png

เฟสการเล่น
 

เฟส 07.jpg
เฟส 06.jpg
เฟส 05.jpg
เฟส 03.jpg
เฟส 02.jpg
เฟส 04.jpg
เฟส 01.jpg

จำนวนผู้เล่น
และการถือทรัพยากร

 

เฟส 08.jpg

วิธีจบเกม (Game End)
 

เกมจบเมื่อเล่นครบ 5 รอบ

จากนั้นนับคะแนนท่ีทีมสามารถทำได้

จากการ์ดปีศาจความไม่ปลอดภัย

หรือ  Monster Card ท่ีผู้เล่นช่วยกันปราบสำเร็จ

on web 5.png

Safety Ranger Game หรือ เกมรวมพลังเด็กพิทักษ์ความปลอดภัย มีวิธีเดียวที่จะชนะ คือได้มีชื่ออยู่ในกระดาษหอเกียรติยศ หรือ Hall of Fame เท่านั้น  ผู้เล่นจะต้องรวมพลังเด็ก เพื่อสร้างคะแนนรวมให้สูงสุด Highest Score Record ของทีมที่ทำได้ บันทึกผลคะแนนที่ทำได้ไว้

วิธีชนะเกม
(How to Win)
 

bottom of page